Kent, Kendi Kendisiyle Dertleşiyor / Evrim Altuğ

Pandemi, kültür-sanat mekânları ile emekçilerinin, İstanbul özelinde dile getirdikleri ulusal ve küresel meseleleri eş güdümlü biçimde bitiştirmelerinin önünü açtı. Kadıköy Müze Gazhane’de Serkan Taycan’ın ‘Kente Doğru’ bakışı, Sakıp Sabancı Müzesi’nde…