Arkas Holding Risk Yönetimi Direktörü Avukat Vural Ocalı Avrupa Deniz Hukuku Derneği’nin (EMLO) Konsey Üyeliğine Seçilen İlk Türk Oldu

Arkas Holding Risk Yönetimi Direktörü Avukat Vural Ocalı, denizcilik sektöründe dünyanın önde gelen organizasyonları arasında yer alan ve bağımsız ve tarafsız bir tartışma ve araştırma forumu olarak öne çıkan European Maritime Law Organisation/ Avrupa Deniz Hukuku Derneği’nin (EMLO) Konsey Üyeliğine seçilen ilk Türk oldu.

Avrupa’da denizcilik alanını ilgilendiren birçok konuda öncü rol üstlenen ve dünyanın önde gelen hukukçularının yer aldığı European Maritime Law Organisation/ Avrupa Deniz Hukuku Derneği’nin (EMLO) yönetim konseyinde artık bir Türk var.

Arkas Holding Risk Yönetimi Direktörü Avukat Vural Ocalı oy birliği ile seçildiği konseyde diğer 26 üye ile birlikte Nisan 2024 tarihi itibarı ile görevine başlayacak.

Kurulduğu 1991 yılından bu yana denizcilik sektörü ile ilgili yeni politikaların, düzenlemelerin ve bunlara ait değişikliklerin duyurulduğu ve tartışmaya açıldığı, Avrupa Birliği resmi birimlerinin destek verdiği EMLO, rekabet ve deniz ticareti konularından güvenlik ve çevre konularına kadar uzanan geniş bir alanda konferans ve seminerler düzenliyor.

AB denizcilik ile ilgili olarak rekabet ve genel konularda son yaklaşımların ve gelişmelerin raporlandığı, analiz edildiği ve kritik tartışmalara açıldığı ve AB’de önde gelen gemi sahiplerinden, forwarderlardan, yükleyicilerden ve ticaret birliklerinden denizcilik uygulayıcılarının ve uyum görevlilerinin geniş çapta katılım gösterdiği tek platform olarak öne çıkan EMLO, son yirmi yılda AB Denizcilik politikalarının gelişiminde ön saflarda yer aldı.