Strateji Çalıştayı ile Arkas Denizcilik Grubu SWOT Analizini gerçekleştirdi

Arkas Denizcilik Grubu Sürdürülebilirlik Direktörlüğü ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Ekibi; Arkas Denizcilik Grubu Yönetim Kurulu üyelerinin, CHRO ve Arkas Kurumsal İletişim departmanının katılımıyla strateji çalıştayını düzenledi.

Çalıştayın amacı, Arkas Denizcilik Grubu’nun sürdürülebilirlik çabalarını yönlendirmek ve hedefleri belirlemek için güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri hakkında içgörü kazanmak olup bu analiz, grup için sürdürülebilirlik alanında doğru adımları atmak adına bir yol haritası sunmuştur.

SWOT analizi, aşağıdaki dört temel bileşeni içerir:

  • Güçlü Yönler (Strengths): Arkas Denizcilik Grubu’nun mevcut avantajları ve başarıları. 
  • Zayıf Yönler (Weaknesses): İyileştirilmesi gereken alanlar veya eksiklikler. 
  • Fırsatlar (Opportunities): Dış çevreden gelen olumlu faktörler. 
  • Tehditler (Threats): Dış çevreden gelen olumsuz faktörler.