Rüzgâr Enerjisinde Güç Artıyor

Temiz enerjiye yönelim ve küresel ısınmanın 1,5 derece ile sabit tutulmasına yönelik çabalar her geçen gün daha da artıyor. İklim değişikliği ile mücadelede önemli argümanlar arasında yer alan rüzgâr enerjisine yapılan yatırımlar sayesinde geçen yıl kurulu güçte 1 terawatt (TW) seviyesi geçildi. GWEC (Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi) ve WindEuropa raporları 2024’te dünya genelinde 143 gigawatt(GW) düzeyinde kapasite artışı olacağını gösteriyor.

İklimde mavi dünyamızda yaşanan ve son yıllarda ulusları zorlayan büyük değişimlerin önüne geçilmesi yönündeki eğilim, somut verilere de yansıyor. Küresel ısınmanın sabit tutulmasınına dair gayretler ekolojide görülen olumsuzlukların kalıcı iz bırakmaması açısından önem taşıyor. Bilim insanları bunu gerçekleştirebilmek için 2030 yılına kadar emisyonların % 45 dolayında azaltılması ve 2050 yılında ise sıfırlanması gerektiğini ifade ediyor. Bilim insanlarının bununla alakalı olarak gündeme getirdikleri hususlardan biri de rüzgârdan elde edilen enerji, yani rüzgar enerjisi. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi ve WindEuropa’nın yayınladığı rapora göre rüzgâr enerjisi kapasite artışı 2023-2030 yılları arasında % 13 seviyesinde olacak. Bu, yıllık 143 GW enerji artışı anlamına geliyor. GWEC, dünya genelinde kurulu rüzgâr enerji gücün geçen yıl 1 TW düzeyine ulaştığını ve bunun 40 yılda gerçekleştiğini belirtiyor.

Önümüzdeki yıllarda hükümetlerin ve yatırımcıların desteğiyle rüzgâr enerjisi sektöründeki büyümenin devam edeceği düşünülüyor.  Bu kapsamda dünya genelinde rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2030 yılında 2  TW olacağı öngörülüyor. Diğer yandan ekonomik toporlanmalar için de rüzgar enerjisine ilişkin politikaların ağırlık kazandığı gözlemleniyor. Özellikle Covid-19 salgını sonrasında ekonomilerdeki toprlanma çabaları ile Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu yüksek enerji fiyatları, ülkeleri enerji kaynaklarının daha verimli ve etkili kullanılmasına yönelik politikalar üretmeye zorluyor.

200 Bin Açık Deniz Türbini Gerekiyor

Açık denizlerden elde edilen rüzgâr enerjisi de düşük karbon ekonomisine geçiş için önem taşıyor. Shouthampton Üniversitesi araştırması da bu görüşü destekliyor. Üniversitenin çalışmasına göre net sıfır hedeflerine ulaşılması için 200 bin GW üreten açık deniz türbinine ihtiyaç duyuluyor. Bu da 2050 yılına kadar 200 bin açık deniz türbinin kurulması gerektiği anlamını taşıyor.

Yapay Zeka Destekli Rüzgâr Enerji Sistemleri

Teknik ve teknolojik unsurların büyük ölçüde yararlanmaya başladığı yapay zeka uygulamalarına  enerji sektöründeki ilgi de artıyor. Bunda, yapay zeka alanındaki gelişmelerin büyük altyapı projelerindeki maliyetleri düşürecek çözümler yaratması da etkili oluyor. Rüzgâr enerji endüstrisinde yapay zekanın kullanımı; yapım, rüzgar türbini sistemi, tasarım ve kurulumunda stratejik çözümler sunabiliyor. Şirketler, rüzgâr kurulumu türibin giderlerinde % 10’luk bir azalma olacağını öngörüyor. Bu öngörü, önümüzdeki 10 yılda kurulum maliyetlerinde global olarak 25 milyar dolar tasarruf anlamına geliyor.

Kaynaklar:
NB Ekonomi (27 Şubat, 2024) Rüzgar Enerjisi, s. 21-28.GWEC (2024).
The 2 TW milestone is expected to be achieved in just seven years. https://gwec.net/globalwindreport2023/