Arkas Denizcilik Grubu 18 Ülkede Karbon Ayak İzini Ölçüyor!

Arkas Denizcilik Grubu, Küresel İklim Krizi’ne yanıt olarak ve sürdürülebilirlik hedeflerine uygun, 2023 yılı referans olacak şekilde Türkiye, Cezayir, Bulgaristan, Mısır, Fransa, Gürcistan, Almanya, Gana, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Fas, Portekiz, Romanya, Rusya, İspanya, Tunus ve Ukrayna dahil olmak üzere 18 ülkede Kurumsal Karbon Ayak İzini ölçmek için proaktif adımlar atıyor. Proje, Arkas Line bütçe toplantılarında Aralık 2023’ün ilk haftasında tüm ofislerin Genel Müdürlerine duyurulmuştur.

Arkas Denizcilik Grubu, 2024 ocak ayında Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını hesaplayacak ve Kapsam 3 emisyon hesapları için bir sonraki yıla hazırlık yapacaktır. Her kapsam için hedefler belirlenecek ve uzun vadeli karbon azaltma stratejisi planın bir sonraki adımı olacaktır.

CO2 emisyonlarını ölçmek, denizcilik şirketleri için karbon ayak izini azaltmanın ve iklim değişikliğini hafifletme küresel çabasına katkıda bulunmanın kritik bir unsurdur. Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre, uluslararası denizcilik, küresel enerji ile ilgili CO2 emisyonlarının yaklaşık %3’ünü oluşturuyor. IEA ayrıca deniz taşımacılığı sektörünün 2022’den 2030’a kadar emisyonlarını neredeyse %15 azaltması gerektiğini vurguluyor. Eğer bir önlem alınmazsa, mevcut endüstri büyüme hızıyla, denizcilik endüstrisi 2050’de tüm insan yapımı karbon kirliliğinin %17’sini oluşturacak şekilde büyüyecektir.

Bu nedenle, denizcilik şirketleri için karbon ayak izini hesaplamak ve emisyonlarını azaltmak önemlidir. Ayrıca, Avrupa Birliği, denizcilik sektörünü AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve FuelEU Maritime girişimi içine dahil etme konusunda iki önemli anlaşmaya varmıştır. Denizcilik endüstrisinin küresel karbon emisyonlarını azaltmada önemli bir rol oynadığı açıktır.

15 Ocak 2024’te Arkas Denizcilik Grubu, bu yıl için Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarının ölçümünü içeren uluslararası bir eğitim oturumu düzenleyecektir. Oturum aynı zamanda 2024’te Kapsam 3 emisyonlarını ölçmek için gelecek yıl kaydedilmesi gereken ek öğeler konusunda da rehberlik sağlayacaktır.