Önceliklendirme Analizi Atölyesi ile Arkas Denizcilik Grubu Stratejik Sürdürülebilirlik Önceliklerini Ortaya Koyuyor

Aralık 2023’te Arkas Denizcilik Grubu sürdürülebilirlik önceliklerini belirlemek üzere, sürdürülebilirlik direktörlüğü ve sürdürülebilirlik danışmanı ekibi; Arkas Denizcilik Grubu Yönetim Kurulu üyelerinin, CHRO ve Arkas Kurumsal İletişim departmanının katılımıyla bir atölye çalışması düzenledi.

Atölyenin amacı, grup sürdürülebilirlik önceliklerini tanımlamak ve 2024 için ilk önceliklendirme analizini tamamlamaktı. Tüm Arkas Denizcilik Grubu çalışanlarına, ana müşterilere, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılara gönderilen 2345 adet anket, bu çalışmanın temelini oluşturdu. Anket sonuçlarına dayanarak, Arkas Denizcilik Grubu, sürdürülebilirlik çabaları için aşağıdaki gibi ana odak alanlarını belirlemiştir: