İşi Gelecek Kuşaklara Devretmek Bir Süreç İşidir

Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği TAİDER Aile İşletmeciliği Derneği ve Deloitte Türkiye iş birliğiyle düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas katıldığı panelde gelecek kuşakları uzun vadede hazırlamak gerektiğinin altını çizerek “Bugün geldiğimiz noktayı incelediğimde babamın önderliğinde hep beraber doğru karar verebilen ve uygulayan bir grup oluşturduğumuzu görüyoruz” dedi.

 Aile şirketlerinin liderleri ve gelecek nesil yöneticileri TAİDER Aile İşletmeleri Derneği ve Deloitte Türkiye tarafından Ege Genç İnsanları Derneği (EGİAD) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde düzenlenen “Aile Şirketlerinde İyi Yönetim Uygulamaları” konulu toplantıda bir araya geldi. Toplantının oturum yöneticiliğini Deloitte Private Türkiye Program Lideri Ali Çiçekli üstlenirken; konuşmacıları arasında, Lila Group Genel Müdürü Alp Öğücü, Arkas Holding Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci yer aldı.

Kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, nesiller arası geçiş ve iletişim gibi aile şirketlerini ilgilendiren tüm konularda iyi uygulama örneklerinin, bilgi ve deneyim paylaşımının yapıldığı panelde konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, holdingin dördüncü kuşak temsilcileri olarak bugün geldikleri noktayı ve şimdiye kadar yaşadıkları süreci anlattı.

“Yeni Neslin İşi Devralması Kademeli Bir Plan”

 Türkiye ekonomisinin lokomotifinin diğer ülkelerde de olduğu gibi aile şirketleri olduğuna dikkat çeken Arkas, 

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aile işletmelerinin en temel sorunu nesiller arası geçiş. Aile şirketlerinin güçlü ve sürdürülebilir büyümesinin sağlanması ile ülke refahının artmasının doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.  Arkas olarak 1990 sonlarında bir kaç önemli kararı birden verdik. Bunlardan ilki kurumsallaşma idi. Kurumsallaşmanın gereği olarak holdingi kurduk. Bu yapılanma beraberinde gelecek nesle yani bizlere holdingten yetki verilmesini getirdi. Böylelikle yeni kurulan holdingin idari ve ticari yapılanması yönünde bizlere büyük sorumluluk ve aynı zamanda da serbestlik verdi. 2007 yılında ailemizde gelecek nesillere yardımcı olabilmek, onların sorun yaşamasına engel olmak için ‘Arkas Aile Anayasası’nı hazırladık. İşi gelecek kuşaklara devretmek de bir süreç işidir, bu süreci uzun vadeye yayarak onları hazırlamak gerekir. Aile olarak inandığımız doğru planlama süreci, yeni nesil aile ferdi çalışmaya başlayınca oluşmaya başlar. Böylece mesleki know-how, eğitim ve zamanla artan sorumluluklar kademeli bir plan dahilinde oluyor.  Yeni nesil olarak bizim en büyük şansımız babamızın sistematik olarak bizi daima işe hazırlaması oldu. Bugün geldiğimiz noktayı incelediğimde babamın önderliğinde hep beraber doğru karar verebilen ve uygulayan bir grup oluşturduk” dedi.

Lila Group Genel Müdürü Alp Öğücü, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci’nin de aile şirketlerinin başarı öykülerini anlattığı panel Taider’in panelistlere teşekkür plaketleri sunmasıyla bitti.