PonceBloc ile Sürdürülebilir Yeşil Binalar

Değişen iklim koşulları ve küresel ısınma nedeniyle hem sürdürülebilirlik hem de yeşil bina kavramları tüm dünyada önem kazandı. Sürdürülebilir yapılarla; doğal kaynakların korunması, geleceğin güven altına alınması ve çevreye zarar vermeyecek biçimde yeniden kullanılabilir atık oluşturulması hedefleniyor. Bu maksatla binalarda geri dönüşüme uygun, enerji verimliliği yüksek çevreci malzemelerin kullanımı yaygınlaşıyor. PonceBloc da, Türkiye’nin zengin pomza rezervlerini ülke ekonomisine kazandırarak ısı yalıtımlı, hafif, doğal ve çevreye saygılı yeşil binaların inşaasına katkı sağlıyor.

Hammaddesi pomza taşı olan PonceBloc’un üretiminde ısıya ihtiyaç duyulmuyor ve karbondioksit açığa çıkmıyor. Pomza’nın doğal yalıtım özelliği sayesinde PonceBloc kullanılan yapılarda daha az doğalgaz ve elektrik tüketimine ihtiyaç duyuluyor. İnşaat malzemeleri alanında sürdürülebilirlik standartlarını belirleyen ve Avrupa’da bu konudaki en büyük organizasyon olan Institut Bauen um Umwelt (IBU), PonceBloc’un çevreye duyarlı bütün bu özelliklerini denetleyip, verdiği EPD sertifikası ile sürdürülebilirliğe olan katkısını belgeliyor.

Geleneksel binalara karşı “Yeşil Bina”

Temelde, 1970’li yıllarda başlayan sürdürülebilirlik kavramı kapsamında değerlendirilen yeşil binalar, geleneksel binaların çevreye karşı tüm olumsuzluklarını minimuma indirme ya da tamamen yok etme amacıyla benimsendi. Bu nedenle yeşil bina kavramı; inovasyon, tasarım, yer seçimi, yapı malzemelerinin özellikleri, yapım tekniği, atık malzemelerin yeniden kullanımı ve enerji konularındaki seçici yaklaşımları içeriyor. Yani yeşil yapılar; kullanıcılarının sağlığını korurken, yapım ve kullanım sırasında doğal kaynakların tüketimine duyarlı olup, çevre kirliliğine neden olmayan, yıkımından sonra diğer yapılar için de kaynak oluşturan bir özellik taşıyor.

Bu unsurlar, binaların, sürdürülebilir tasarım yoluyla doğal çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik yeşil bina standartlarını da zorunlu kılıyor. 1990’da İngiltere’de ilk yeşil bina değerlendirme sisteminin uygulanmaya başlanması, 1998’de ABD’de yeşil bina değerlendirme sisteminin (Leadership in Energy and Environmental Design) ortaya çıkışı ile 1999’da Dünya Yeşil Bina Konseyi’nin kurulması gibi gelişmeler yeşil yapılar açısından önemli unsurlar olarak belirginlik kazanıyor.

Yeni nesil çevreci bir yapı malzemesi “PonceBloc”

Konut yaşam döngüsünün ilk basamağı olarak tanımlayabileceğimiz tasarlama süreci, doğadan alınanın yerine konulmasını öngörüyor. Yeşil binalarda kullanılan malzemelerin enerjide verimliliği sağlamasının yanı sıra doğal ve yeniden kullanılabilir olması da ön plana çıkıyor. Doğal yapı elemanlarından PonceBloc, Arkas Holding’in inşaat malzemesi sektöründeki iştiraki PonceBloc şirketi tarafından aynı isimle pomza taşı kullanılarak Kayseri’de üretiliyor. Bilimsel yöntemlerle geliştirilen yeni nesil hafif bir yapı malzemesi olarak dikkat toplayan PonceBloc, sahibi olduğu Çevresel Ürün Deklarasyonu, EPD, TSE ve CE belgeleri ile çevre duyarlılığını ve kalite standartlarını belgelendiriyor.

Nefes alan % 100 geri dönüşümlü yapılar

PonceBloc’un hammadesi olan pomza taşı magmatik doğal bir madde. Düşük ısı iletkenliği açısından çok büyük bir avantaj sağlarken ısı yalıtımı yüksek, uzun ömürlü ve çevreye duyarlı binaların yapılmasına olanak sunuyor. Üretimi sırasında enerji kullanılmına ihtiyaç duyulmayan PonceBloc karbondioksit salınımı yapmıyor, “Ozon Tabakası”na zarar veren uçucu organik bileşen de içermiyor. PonceBloc ile örülmüş yapılar, malzemenin doğal hammaddesi sayesinde nefes alıyor, ortamın hava kalitesi artarken rutubet ve yoğuşma da önleniyor. Yalıtım kalitesi yüksek düzey olması nedeniyle enerji tasarrufu sağlayan PonceBloc’un, üretim ve geri dönüşüm aşamalarında kimyasal madde kullanılmıyor. PonceBloc, %100 geri dönüşüm özelliği taşıyor.

Geleceği yönetmenin şimdiden başladığı düşünülürse yapılarda PonceBloc gibi enerji verimliliği yüksek, yaşam kalitesini artırırken doğaya zarar vermeyen ve %100 dönüşüme uygun doğal malzemelerin kullanımı tabii döngü açısından önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki yaşadığımız alanların ve inşa edilecek yeni binaların sürdürülebilir olması, yeni nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek açısından son derece önemlidir.

Kaynaklar

ÇEDBİK (2019), Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Yeşil Bina, https://cedbik.org/tr/yesil-bina-7-pg

GEÇER Elif, ŞENTÜRK İlknur, BÜYÜKGÜNGÖR Hanife (2019), Yeşil Bina Tasarımında Su ve Enerji Yönetimi Üzerine Uygulama Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, 333.

GEÇİMLİ Meryem, YAMAÇLI Ruşen (2018), Konut Mekanlarının Tasarımında Yaşam Döngüsü ve Ekolojik Sürdürebilirlik, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt 12, Sayı 22, 28-29.

KARADAĞ Eray (2018), Yeni ve Mevcut Binaların Yeşil Binalara Dönüşümünde Kullanılan Yöntemler ve Verimliliğin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2.

ÖZTÜRK Musa (2014), Yeşil Binalarda Enerji Verimliliğinin İncelenmesi ve Bina Enerji Modellemeleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Programı, 6.

PAMUK Rasime, KURUOĞLU Murat (2016), İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Bina İnşaatlarında Evrensel Uygulama Örnekleri, Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayı 9, 175.

PONCEBLOC Türkiye’nin Yeni Nesil Hafif Yapı Elemanı, Broşür metni, http://www.poncebloc.com.tr/files/poncebloc_brosur.pdf

ŞİMŞEK Emine Pınar (2012), Sürdürülebilirlik Kapsamında Yeşil Bina Olma Kriterleri, Kağıthane Ofispark Projesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı, 7-8.