Sektörel Blockchainler

Blockchain teknolojisinin temel olarak sağladığı ilk fayda paranın dünyanın her yerine her zaman saniyeler içinde e-mail gibi gönderilebilmesini sağlamak olmuştur. Bunun yeni ismi de “internet of value” dur. Yakın gelecekte değer transferleri ve varlıkların sahipliği bu teknolojiler üzerinde kaydedilecektir.

Dağıtık veri tabanlarının ve aralarındaki iletişimlerin çeşitlenmesi hayatlarımıza bir çok yenilik ve kolaylık getirmeye başlamıştır. Finans sektöründen başlayan bu değişim alternatif blockchainlerin hayata geçmesiyle tüm sektörlerde büyük etki yaratmaktadır.

Bu sistemler tokenlar (değerler), hesap tutma mekanizması ve protokollerden oluşmaktadır. Bu protokoller e-mail protokolleri, dosya transfer protokolleri gibidir. Bilginin ve değerin birlikte transferine olanak sağlayarak dağıtık veritabanlarının birbiriyle konuşmasını sağlamaktadırlar.  İnternetin ilk yıllarında e-mail sadece network içindeki bilgisayarlarda kullanılabilen, üreticisinin protokolü özelinde çalışan ortak protokoller kullanmayan yapılardı. Çok kısa sürede birbiriyle konuşabilir hale geldi, ortak protokoller geliştirildi ve bu sayede bilgi tüm bilgisayarlara hangi ağda olduğu farketmeksizin ulaşılabilir hale geldi.

Blockchainler de internetin ilk zamanlarındaki gibi bir durumda ve protokollerinde bir ortaklaşma yaşanıyor, değer aktarımı da bilgi aktarımı kadar hızlı ve kayıtdefteri bağımsız fakat uyumlu olarak çalışmaya başlayacak, bu da insanlığa gelişimi için yeni alanlar sağlayacaktır.

Dağıtık veritabanlarının diğer önemli bir özelliği de güven ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Aracıları ve güvenilmesi gereken üçüncü tarafları gereksiz kılmaktadır. Güvenilmesi gereken tek şey matematik ve yazılımdır. Bu sayede birbirini hiç tanımayan taraflar güven içinde ortak ticaret ve operasyon yapabilmektedir.

Bu teknolojiler tüm sektörlerde olduğu gibi taşımacılıkta da önemli kazanımlara kapı açmıştır. Bir taşımanın gerçekleşmesi sayısız yazışma, dokümantasyon ve onlarca firmanın ortak çalışmasıyla gerçekleşmektedir. Sağlayıcının sadece izin verilen bilgilerini görebilmesi ve operasyonunu yapmasını sağlayabilen dağıtık veritabanları üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede bilgi, yetkilisi tarafından girilebilmekte, bilgilendirmeler tüm ilgili taraflara merkeziyetsiz bir sistem üzerinden gönderilebilmektedir. Bu yapılar kullanıcılarına düşük maliyet, yüksek güvenlik ve hız kazandırmakla birlikte, takip, raporlama ve ölçümleme yetenekleri de kazandırmaktadır.

Akıllı sözleşmeler sayesinde sigorta işlemlerinden ortak kaynak kullanımına kadar tüm süreçler yürütülebilmekte, belli şartlar veya adımlar gerçekleştiğinde mikro ödemeler yapılması sağlayabilmektedir. Değer transferleri e-mail kadar ucuz ve hızlı gerçekleşebildiğinden ödemelerin de daha küçük tutarlarda ve her adımda yapılabilmesinin önü açılmaktadır. Gelecekte işlem başına hatta işlem adımları başına tahsilatlar sözkonusu olabilecektir.

Bir ürünün topraktan sofraya kadar olan yolculuğunu ve yapılan işlemlerin tüm detayını takip etmeyi sağlayan blockchainler, kimlik onayı sağlayanlar, sigorta, kredi, akreditasyon gibi birçok konuda faaliyet gösteren özel yada açık blockchainler üretilmektedir. Tokenlar, hesap defterleri ve protokoller sayesinde şu anda yürütülen tüm işlemler altyapı seviyesinde güncellenecek, bazı aracılar ortadan kalkacak fakat kullanıcıya görünen tarafı basit, kolay ve hızlı olacaktır.

Blockchainler sayesinde tutulan verilerin standardizasyonu sağlanacak, dağıtımı, işlenmesi ve anlamlandırması kolaylaşacaktır. Verinin yapısallaşması ve büyük miktarlarda edinilebilir olması makine öğrenimini, yapay zekayı, otomasyonu, optimizasyonu, hızlı doğru karar alma fırsatlarını kullanıcılarına sunacaktır. Bu yeni teknolojiler önümüzdeki yıllarda işlerimize ve yaşam şekillerimize kaçınılmaz değişiklikler getirecektir. İnternet teknolojisinde olduğu gibi bu teknoloji de bir çok fırsatı ortaya çıkaracaktır.