Eğitim “BİZ’ den Biri” İle Daha Farklı

Arkas Akademi, Arkas çalışanlarının farklı alanlardaki bilgi birikimlerinin birbirlerine aktarılmasını sağlamak üzere harekete geçti. Nisan ayında başlayan projesi ile  Arkaslılar çalışma arkadaşlarına çeşitli konulardaki tecrübe ve bilgilerini aktarıyor. 

Arkas Akademi, Arkas çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmak üzere faaliyetlerine devam ediyor. İç Eğitim ve İç Eğitmen Yetiştirme / Geliştirme projesi “BİZ’den Biri” kapsamında, sunum becerilerinden farkındalık ve motivasyona, office yazılımlarından model uçak yapımına, fotoğrafçılıktan zaman yönetimine geniş bir yelpezede iç eğitimler veriliyor. Arkas Akademi bu program sayesinde, çalışanların motivasyonunu artırmak ve kişisel gelişimlerine destek olmanın yanı sıra iç eğitmenlerin kendi işleri dışında farklı bir alanda tecrübe kazanmasını sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında 25 iç eğitmen 22 farklı konuda tecrübe ve bilgilerini paylaşmaya hazır.

İç eğitmen olmak için….

Bir Arkas çalışanının İç Eğitmen Takımı”na katılabilmesi için, ikna kabiliyetinin yüksek, öğretme yeteneğine sahip, iletişim becerisinin güçlü, iç eğitmen olarak kendini geliştirmeye ve yeniliklere açık, bu işe zaman ayırabilen ve gönüllü olması gerekiyor.

Bu özellikler için uygun olduğunu düşünen adaylar, bilgi sahibi oldukları konularda başvurularını yaptılar. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 15 dakikalık sunum yapan adaylardan başarılı bulunanlar “Eğiticinin Eğitimi” sertifikasını almak üzere temel eğitime katıldı. Bu süreçte Arkas Akademi’ye Mesleki Eğitmenler ve İnsan Kaynakları yetkilileri destek oldu.

BİZden Biri programının aynı zamanda bilgi yönetimi ve uzmanlıkların paylaşılması,  gelişimin kesintisiz sürdürülebilir olması ile motivasyonun ve aidiyet duygusunun artmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Verilecek eğitimler:

Sunum Becerileri Eğitimi, Farkındalık ve Motivasyon, MS Excel, MS Powerpoint, MS Project, Bize Aday Lazım (Mülakat Becerileri Eğitimi), Başarının Sırrı: Ekip Çalışması , Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi, Kendini Akort Et (Nefes ve Artikülasyon), Yelkenle Takım Çalışması, Terrarium, Model Uçak Eğitimi, Zamanımı Yönetiyorum, X-Y-Z Kuşaklar Eğitimi, Mindfulness, İletişim 4.0, Viral Reklamların Hayatımıza Etkileri, Denizcilik 4.0, Fotoğraf Bakış Açısı İle Farkındalık, Vücut Dili, Yurtdışında Yaşama Alışkanlıkları.