Yeşil Liman Marport’tan Sıfır Atık Hamlesi

“Yeşil Liman” sertifikasına sahip Marport, sürdürülebilir çevreci uygulamalarının bir devamı olarak “Sıfır Atık” belgesini de aldı. İsrafın önlenmesine ve kaynakların verimli kullanımına önem veren Marport, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak limanda oluşan tüm atıkları kategorilerine göre geri dönüşüme kazandırıyor.

Atıkların önlenmesi ya da geri kazanımı tüm işletmelerin ortak sorumlulukları arasında yer alıyor. Atık yönetiminin temel hedefleri arasında bulunan “Sıfır Atık” kavramı da israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesini, minimize edilmesini ve atığın oluşması durumunda da kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanmasını hedefliyor. 2019 yılında yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kuran Marport Liman İşletmeleri, sıfır atık belgesini almaya hak kazandı. Böylece daha önce edindiği Yeşil Liman unvanına güç katan Marport, sürdürülebilir politikaları benimsediğini de pekiştirmiş oldu.

Marport, mevcut atık yönetimi kapsamında, limanda oluşan tüm atıkları türlerine göre ayrı toplayarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderiyor. Ayrıca, sıfır atık projesi kapsamında sisteme dahil ettiği ilave hususlarla birlikte sürekli iyileştirme çalışmaları yapıyor. Sıfır Atık Sistemi ile geri dönüşümlü atıkların miktarını artırıp evsel atık miktarımızı azaltan Marport, duyarlı tüketim modelini aşılamak amacıyla çalışanlarına farkındalığı artırıcı eğitimler sunuyor.