“Arkas Yeşil için Maviler” Platformu Daha Sürdürülebilir Bir Dünya için Çalışmaya Devam Ediyor

Küresel iklim değişikliğinin tehlikeli boyutlara varması, bir yandan doğal kaynakların korunmasını zorunlu kılarken, diğer yandan da sürdürülebilir kalkınmaya önem verilmesini gerektiriyor. Çevre bilincinin güçlenmesi ve yaşadığımız doğayı korumak amacıyla Avrupa Birliği, 2030’a kadar sera gazı emisyonlarını % 55 azaltma, 2050’de ise karbon nötr olma hedefi doğrultusunda ortaya koyduğu çevre planı Yeşil Mutabakat çerçevesinde, karbon ayak izini en aza indirmek için ilave tedbirler geliştiriyor.

Bu nedenle Avrupa Birliği (AB) “Yeşil Mutabakat” adı altında yeşil ekonomi için ilk adımı atarak yeni bir yol haritası çizmek amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansında (COP26) imzalanan anlaşma ile ilk kez fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılmasına yer verdi.

Arkas ise bu konuda gerekli adımları atarak sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarını ve uzun vadeli dönüşüm stratejilerini holding çatısı altındaki şirketlerin ortak katılımıyla oluşturulan “Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Komitesi” ile takip edecek. Halihazırda uyguladığı çevre dostu projelerini ve geliştirilecek yeni eylem planlarını ise “Arkas Yeşil için Maviler” platformu üzerinden Arkas çalışanlarıyla paylaşacak. Çalışma grubunun amacı, tüm Arkas çalışanlarını sürdürülebilirlik konularında bilgilendirmek, eğitim içerikleri oluşturmak, karbon ayak izinin ölçülmesi ve takibini sağlamak ile AB Yeşil Mutabakatına uyum çalışmaları çerçevesinde izlenecek yolları belirlemek.

Çevre bilincinin gelişmesinde eğitimin öneminin bilincinde olan Arkas, Yeşil için Maviler Platformu çatısı altında ilk webinarını 13 Mayıs tarihinde Good4Trust.org’ın kurucusu, Çevre Bilimci Dr. Uygar Özesmi ile gerçekleştirildi. “Gezegenimizin Geleceğinde Şirketlerin ve Bireylerin Rolü” webinarında Dünya’nın durumu, dönüşümün gücü, şirketler ve bireylerin bu konuda neler yapabileceği değerlendirildi.

Çevre bilincinin ilk önce çocuklarımızda yeşererek tüm topluma yayılacağının önemine inanan Arkas Yeşil için Maviler Platformu ayrıca, sürdürülebilir çevre için yaptığı projeler kapsamında haziran ayında “Ailece Farkındalık” adı altında  İzmir ve  İstanbul’da TURMEPA ile  “Kıyı Temizleme Etkinliği” gerçekleştirecek.   Toplanan atık miktarlarının ölçümü ve sonrasında aktaracağı “Denizlerde, kıyılarda, ve ekosistemde neler oluyor?” sunumu ile Arkaslı çalışma arkadaşlarımız ve çocuklarına çevre bilincini aşılamaya devam edecek.