Arkas Akademi’de Yeni Eğitim Dönemi Başladı

Pandemiyle birlikte dijital dönüşüm, hayatımızın vazgeçilmez unsurları arasındaki yerini aldı. Dijital dönüşümle birlikte iş modelleri, çalışma modeli ve ihtiyaç duyulan yetkinlikler de değişim gösteriyor. Yetkinliklerin karşılanması ise adaptasyon için oldukça önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dijital dönüşümün getirdiği hız, hayat boyu öğrenme kavramının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Arkaslılar, öğrenmek ve gelişmek için A-Live’da buluşuyor.

Yeni nesil çalışma modelinin gerekliliği olan yetkinliklerin geliştirilmesinde; e-eğitime yatırım yapılması, nesiller arası beklenti farklarının dikkate alınması, kapsayıcı kültür ve liderlik motiflerinin oluşturulması son derece önem taşıyor. Bu kapsamda Arkas Akademi, pandemi öncesinde % 80 sınıf içi %20 e-eğitim şeklinde olan eğitim süreçlerini pandemiyle birlikte %100 dijital platforma taşıyarak, dijitalleşmenin ilk adımını attığı A-Live eğitim sistemi ile Mart 2019’dan bu yana sisteme aktif giriş oranını %92’ye ulaştırdı. Arkas Akademi, 2021 yılı eğitim gelişim faaliyetleri için de 2020 Dünya Ekonomik Forumun’da (WEF) yayınlanan geleceğin meslekleri raporlarına göre iş dünyasının beklediği yetkinlikleri temel alan bir eğitim gelişim planı oluşturdu. Bu şekilde geleceğin yetkinlikleriyle Arkaslıların tanıştırılması ve farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra eğiticinin eğitimi ve dijital eğitmenlik gibi sertifikasyon programlarını tamamlayan, eğitim vereceği konuda uzmanlaşmış mesleki eğitmenler ve iç eğitmenler de 2021’de, hem mesleki hem de kişisel gelişim gibi pek çok farklı konuda Arkaslılara eğitim verebilecekler.

Arkas yöneticileri için “Liderlikte 90 dakika” adını taşırken 21.yy yetkinliklerini ve liderlik becerilerini temel alan, konusunda uzman danışmanlarla farkındalık kazandırmayı hedefleyen liderlik gelişim programı da 2021 Mart’ının ilk haftası hayata geçecek.  A-Live’da bulunan, birbirinden farklı videolu eğitimler de bu seneki gelişim planlamalarını destekleyici içeriklere sahip olacak. Eğitimlerin seçimi ve takibi A-Live’dan yapılacak. Eğitimlerin büyük bir kısmı Microsoft Teams uygulaması ile ortalama 2-3 oturum şeklinde gerçekleşecek.  “Arkas Talks” ve “İçimizden Biri” programları da webinar tarzında her ay farklı konuk ve konularıyla devam edecek.

Her şey değişiyor değişimleri gör(e)mezsek hayata tutunamayız. Görebilmek için bilmek gerekir. Bilmek için de öğrenmek… Öğrenmek ve gelişmek için A-Live’da buluşuyoruz.