Arkas, Sürdürülebilir Denizciliği Destekliyor

Dünya ticareti için önemli sektörlerden olan denizcilik, tedarik zincirinin devamlılığında kilit rol üstlenerek, ham maddelerin temin edilmesinden üretilen malların tüketicilere ulaştırılmasına kadar olan tüm halkalarda yer alıyor. Denizciler, pandeminin zor koşullarına rağmen dur durak bilmeden görev yapmaya devam ederken, sektörde eğitimli insan kaynağının önemi de gözlemleniyor. Arkas, yaptığı yatırımlarla tedarik zincirinde devamlılığı sağlarken, üniversite-sanayi iş birliği modeli ve fırsat eşitliğine dayalı politikalarıyla sektöre yeni denizciler kazandırılmasını destekliyor.

Denizcilik sekörü günümüzde dünya ticaretinin yaklaşık %90’nın gerçekleşmesini sağlıyor ve bu devasa ticaretin büyük bir bölümünü tedarik zinciri içerisinde yönlendiriyor. Günümüzde deniz taşımacılığı demir yoluna göre üç, kara yoluna göre yedi, hava yoluna göre ise 21 kat daha ekonomik avantaj sağlıyor. Clarkson Research Services’in geçtiğimiz aylarda yaptığı yeni araştırmasında küresel ticaret filosunun değerinin, konteyner gemisi ve kuru yük segmentlerindeki ikinci el fiyatların artması nedeniyle 1 trilyon doları aştığı belirtiliyor. Deniz yolu ile taşınan yük miktarının da 2018’de 11 milyar ton büyüklüğe ulaştığı ve bu yolla yapılan ticaret hacminin son yarım yüzyıl içinde 4,2 kat arttığı gözlemleniyor. Bu veriler sektörün önemini anlatırken, denizcilik alanında yapılacak yatırımlarda kalifiye insan gücü unsurunun da dikkate alınmasını gerekli kılıyor. Bu nedenle eğitim-öğretim alanındaki iş birlikleri ve oluşumlar önem kazanıyor.

Pandemi Döneminde Denizcilik

Denizciler, özellikle pandemi döneminde ekstra bir efor sarf ediyor. Uluslararası ticari yolcu uçuşlarının durması ve ülkelerin koyduğu kısıtlamalar nedeniyle denizcilerin büyük çoğunluğu gemi üstündeki kontrat sürelerini tamamlamalarına rağmen gemilerden ayrılamadılar ve çalışmaya devam ettiler.  Şu an dünya çapında yaklaşık 150.000 denizcinin bu şekilde gemilerde çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Konuyla ilgili harekete geçen IMO bu konuda bazı protokoller için hükümetlere baskı yapıyor. Türkiye’nin yanı sıra ABD, AB ve daha birçok ülkenin sağlık kurullarının tavsiyesi neticesinde ilgili gemi adamı değişimine müsaade edilmiyor. Yüzbinlerce denizci uçuşların başlamasını bekliyor, ama bu yetmeyebilir; vize ile ilgili problemler de yaşanabiliyor. Değişimlerin gecikmesi daha da sürdüğü takdirde ciddi sonuçlar yaşanabileceğine işaret ediliyor.

Teorik Eğitimi Pratikle Destekliyor

Arkas Holding, teorik bilgilerin pratik eğitimle desteklenmesi gerektiğinden hareketle ünüversitelerle iş birliği yapıyor.  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümü Arkas’ın desteğiyle açıldı. Aynı üniversitede öğrencilerin uygulama deneyimlerinin artırılması amacıyla gemi ana makinesi ve makine ekipmanlarının yer aldığı Uygulama Merkezi’nin hayata geçmesinde de yine Arkas’ın desteği oldu.  Geçmiş yıllarda Arkas Holding’in verdiği intibak eğitimlerinden başarıyla mezun olan öğrencilerin büyük bir kısmı mühendis olarak hala Arkas Deniz Ticaret Filosu bünyesinde görev yapıyor. Arkas, staj ve iş imkanları konusunda üniversitelerin ilgili bölümleriyle iş birliklerini sürdürüyor.

Denizcilikte Fırsat Eşitliği

Arkas, denizcilikte kadın-erkek arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasını da destekliyor. Bu amaçla T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı iyi niyet protokolü imzalanarak, Anayasanın 10. maddesindeki hükümler doğrultusunda denizcilik bölümünde öğrenim gören kız öğrencilerine staj olanağı tanınıyor. Protokol kapsamında, bir yıl içerisinde görev alacak stajyerlerin içinden belirlenecek olan kız öğrencilerin oranı en az %10 olacak.

Diğer yandan Arkas’ın kadın denizcilere verdiği destek nedeniyle ödül alması ve ilk kadın kaptanın da Arkas Deniz Ticaret Filosu’nda yetişmesi, fırsat eşitliğinin güzel bir örneğini oluşturuyor.

Önce İnsan

İnsan yaşamı söz konusu olduğunda gemi mürettabatı ve kaptanıyla birlikte kriz yönetimi de profesyonellikle ele alınıyor. Uluslararası sularda arama kurtarma operasyonlarında gösterdiği başarılar da Arkas’ın “Önce İnsan” felsefesinin bir sonucu.

Tedarik zincirinin devamlılığını sağlayan denizcilerimizi unutmuyor, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü’nü kutluyoruz.