Lucien Arkas Bağları’nda Sürdürülebilir Üretim Yöntemleri Uygulanıyor

Yüzyıllardır bağcılığın ve şarapçılığın beşiği olmuş Ege topraklarında sürdürülebilir tarım politikalarıyla üretim gerçekleştiren Lucien Arkas Bağları, 2021 yılı sürdürülebilirlik iletişim raporunu yayınladı. Arkas Holding şirketlerinden olan Lucien Arkas Bağları, 2019-2021 yılları arasında su tüketimini yüzde 59 azaltırken, karbon ayak izinde de yüzde 45 oranında düşüş sağladı. Şirket, yaptığı Güneş Enerjisi Sistemi yatırımıyla birlikte üretimde kullandığı elektriğin yüzde 54’ünü yenilenebilir enerji sisteminden karşılıyor.

Sürdürülebilir bir dünya için geliştirilen politikalar, tarımdan enerjiye, sanayiden diğer üretim alanlarına kadar pek çok kulvarda kaynakların verimli kullanılmasını gerektirirken çevreci yaklaşımları da ön plana çıkarıyor. Bu konuda özel sektör tarafından yapılan yatırımlar da hız kazanıyor. Arkas Holding şirketlerinden Lucien Arkas Bağları yeni yatırımlarıyla birlikte faaliyetleri nedeniyle oluşan sera gazı salımını azaltırken, ihtiyacı olan enerjinin yarısından fazlasını da yenilenebilir enerji sistemlerinden karşılıyor. Doğal kaynakların sınırlılığı sebebiyle sürdürülebilir üretim yönetimini benimseyen şirket, 2021 yılı sürdürülebilirlik iletişim raporunu yayınladı.

Elektriğin Yüzde 54’ünü Temiz Enerjiden Kullanıyor

Raporda Lucien Arkas Bağları’nın, uygulamaya geçirdiği tüm iyileştirici faaliyetler ile enerjide minimum kaynak kullanımına yöneldiği kaydediliyor. Bu konuda yeni yatırımlar yapan şirket, üretimde kullandığı elektriğin yüzde 54’ünü yenilenebilir enerji olan Güneş Enerjisi Sisteminden sağlıyor.

Karbon Ayak İzinde Yüzde 45 Düşüş Sağladı

Karbon Ayak İzi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, doğaya bırakılan sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin doğrudan ya da dolaylı çevreye verdiği zararı gösteriyor. Dolaylı salıma neden olan endüstriyel süreçlerde karbon salımı daha fazla gerçekleşiyor.  Bir ürünün üretilmesinden, taşımacılık dahil, bertaraf edilmesine kadar izlenen tüm süreçler karbon ayak izinin bir parçasını oluşturuyor. Sürdürülebilirlik iletişim raporunda Lucien Arkas Bağları’nın bir birim ürün üretimi için doğaya bıraktığı karbon ayak izinin 2019 yılından bugüne %45 oranında azaltıldığı belirtiliyor.

Organik Tarım Alanını Yüzde 19 Artırdı

Organik tarım bütüncül bir yaklaşım sergileyerek ekolojik döngülerin sağlıklı işleyişini mümkün kılıyor. Bu temel yaklaşım toprağın; bitki ve toprak bünyesinde yıllar sonra yapısal bozukluklara sebep olan zararlı girdilerden uzak, doğal girdiler ile beslenmesini ve toprağın bütünsel beslenmesiyle sağlıklı ve verimli tarım ürünleri üretimine olanak tanıyor. Bilinçsizce yapılan tarımsal faaliyetlerle meydana gelen kirlilik ise doğal dengenin bozulmasına, çevre kirliliğine ve besin zincirinde hayati tehlikelere yol açabiliyor. Bu nedenle biyolojik çeşitliliğin korunması hem organik tarımın başarısı hem de eko-sistemin dengelerinin bozulmaması için önem taşıyor. Raporda, Lucien Arkas Bağları’nın sürdürülebilir tarım çalışmaları kapsamında organik üretimi desteklemeye devam ettiği belirtilerek 2019’dan günümüze olan zaman diliminde organik tarım faaliyet alanının yüzde 19 oranında büyütüldüğü yer alıyor.

Atık Yönetim Sistemi İyileştiriliyor

Tüm faaliyet alanlarında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin sürdürüldüğü ilgili kurumlar tarafından tescil edilen Lucien Arkas Bağları’nda, 2017’den bu yana prosesten çıkan ve geri dönüşüme giden cam atık miktarının yüzde 9,5 ve kağıt atık miktarının da yüzde 20 oranında azaltıldığı ifade ediliyor. Plastik atıklarda prosesten çıkan plastik atık miktarının azaltıldığı vurgulanıyor. Raporda, Lucien Arkas Bağları’nın, tüm proses ve evsel atık sularını arıtma sisteminde arıttığına işaret ediliyor.

Müşteri Memnuniyeti Önceliği

BRCGC Gıda Güvenliği Sistemi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ne sahip olan  Lucien Arkas Bağları, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir “Kalite ve Gıda Güvenliği” yönetim sistemini benimsiyor, sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlıyor. Sürdürülebilirlik raporuna göre Lucien Arkas Bağları’nın ürün ve satış performansının %90’ın üzerinde memnuniyet derecesi sağladığı gözlemleniyor. Şirkette, müşteri şikayetleri de gerekli birimler tarafından değerlendirilerek aksiyon alınıyor.