Kargo Taşıma Ünitelerinin Ambalajlanması İçin Uygulama Kodu ve Değerlendirilmesi

Kargo Taşıma Ünitelerinin Ambalajlanmasına İlişkin Uygulama Kuralları (CTU Kodu) tüm intermodal nakliye zinciri boyunca taşıma operasyonlarında geçerli olacak şekilde oluşturulan, yalnızca kargoyu ambalajlamak ve emniyete almaktan sorumlu olanların değil aynı zamanda bu konteynerleri alan ve ambalajları açanlara da rehberlik etmesi amaçlanan bir genelgedir. Ek olarak tehlikeli mallarla ilgili bilgiler ve bunların ambalajlanması gibi konuları da ele alır. Burada hedeflenen, görevi bu tür birimleri yönetmek olan insanlara öğretici olmak ve yön vermektir. Arkas, CTU Kodu eğitmen sertifikasına sahip eğitmenleriyle kargo taşıma ünitelerinin ambalajlama operasyonunda görevli tüm çalışanlarına eğitim vermektedir.

Uygun şekilde ambalajlanmayan, gerdirilmeyen ve bağlanmayan konteynerler, elleçlenirken ya da taşınırken saha personelinin yaralanmasına sebep olabilir. Ayrıca kargoda veya ekipmanda ciddi ve maliyetli hasarlar oluşabilir. Kargoyu ambalajlayan ve sabitleyen kişi, son varış noktasında açılana kadar ünitenin içine son bakan kişi olabilir. Bu sebeple taşıma zincirindeki pek çok birim ve personel kargo ambalajlama birimindeki kişilerin becerilerine güvenecektir. Fakat kötü ambalajlanmış bir kargoda mürettebat, liman operasyon personelleri ve diğer kişiler pek çok kişi risk altında olabilir. Bu endişelerden yola çıkarak Uluslararası Denizcilik Örgütü(IMO), Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu(UNECE) CTU Kodu genelgesini yayınlamıştır. Amacı; deniz ve kara yoluyla nakliye için konteynerlerin ambalajlanmasının belli kurallara dayandırılmasını sağlamaktır. CTU Kodu, 1997 IMO/ILO/UNECE Kargo Taşıma Ünitelerinin Ambalajlanması Kılavuzunun bir güncellemesidir ve IMO Deniz Güvenliği Komitesi, UNECE İç Nakliye Komitesi ve ILO Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılında onaylanmıştır.

Risklerin Minimuma İndirilmesi

CTU Kodu’nun tehlikeli mallarla ilgili bilgiler ve bunların ambalajlanması gibi konuları da kapsadığından yazımızın başında bahsetmiştik. Tehlikeli madde elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde bulunan kıyı tesislerinin araç yükleme işlemlerinde CTU Kod gerekliliklerinin uygulanması gerekmektedir. Böylece, bu alanda faaliyet gösteren (ihracat ve kargo ambalajlama) işletmeler teknik kadrosunu bilgilendirerek, doğru uygulamaları örneklerle sunarak ve yönerge ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesini sağlayarak insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından doğabilecek riskleri en aza indirebilmektedirler.

Arkas’ta CTU Kodu Eğitimleri ve Uygulama

CTU Kodu, sektör başta olmak üzere işverenlere, işçi örgütlerine ve ayrıca hükümetlere, personel eğitimi için yol göstericidir. Arkas olarak, CTU Kodu eğitmen sertifikasına sahip personellerimizle kargo taşıma ünitelerinin ambalajlama operasyonunda görevli tüm çalışanlarımıza CTU Kodu eğitimlerini veriyoruz. Uygulama aşamasında (lashing hizmeti gerekli olan konteyner iç dolum ve iç boşaltım) ise taşeron firmalar hizmet vermekte olup, lashing sertifikalı firmaların onayı ve sertifikasyonu ile bu hizmetleri yürütmektedirler.

Arkas’ta CTU Kodu eğitimi sonrasında personellerimiz, limandaki çalışmaları esnasında lashing yapılmış konteynerlere bu gözle bakmaktadırlar. Bu şekilde istifte gördükleri lashing yapılmış yüklerin kontrollerini aldıkları eğitim sayesinde bilgili ve bilinçli bir şekilde, hasar/kaza riski oluşumunu önlemektedirler.

Bu bağlamda Arkas olarak sektördeki ilgili birimleri CTU Kod’un daha iyi ve doğru uygulanması için teşvik ediyoruz. Konteyner ünitelerinin ambalajlanmasında ön safhalarda görev alan personelleri eğitmenin damlama etkisi sağlayacağını ve giderek çoğalarak bir bütün oluşturacağını düşünüyoruz.

Serra Aydemir
Risk Management Specialist

Kaynaklar
CTU Kodu Genelgesi
Daily Briefing-Lloyd’s List 22.09.2020 sayısı