Arkas Line, UN Global Compact İlkelerini Benimsedi

Arkas Line, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) platformuna üye oldu ve taahhütte bulundu. Şirket, strateji ve operasyonlarını UN Global Compact’ın ilkelerine uyumlu hale getirecek.

Arkas Denizcilik Grubu, dünyamızı tehdit eden çevresel sorunlara karşı sektörel duyarlılıktan yana tavrını net biçimde ortaya koyuyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 2050’de sıfır emisyon ve 2030’a kadar sıfır emisyonlu yakıtların kullanımının artırılmasına yönelik hedefler söktörün önünde dururken, AB Yeşil Mutabakatı ile devreye girecek olan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), Denizcilik Taksonomisi ve küresel firmaların artan yaptırımları sektör üyelerini bekleyen zorluklar arasında yer alıyor.

Arkas Line, UN Global Compact’ın İlkelerini Uygulayacak

Bu çerçevede grup bünyesinde bulunan Arkas Line, grubun sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak önemli ve somut bir adım atarak UN Global Compact’a üye oldu. 160’tan fazla ülkede 15.000’den fazla şirket ve 3.800’den fazla sivil toplum kuruluşu üyesiyle UN Global Compact, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik ediyor. Arkas Line bu kapsamda taahhütte bulunarak sözleşme gereği olan ilkeleri benimseyip uygulayacak. Bu ilkeler “İnsan Hakları, İşgücü, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele” ana başlıklarında 10 alt maddeden oluşuyor.

Arkas Line iş dünyasının temel sorumluluklarının belirlendiği UN Global Compact’in ilkelerini kabul etmekle birlikte, strateji ve operasyonlarını sözleşmedeki kriterlere uyumlu hale getirecek. Ayrıca BM’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni de destekleyecek. 2000 yılında faaliyetlerine başlayan UN Global Compact, Birleşmiş Milletler’in desteklediği dünya çapındaki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olarak biliniyor.

Arkas Denizcilik Grubu’nun sürdürülebilirlik ajandasında yer alan ve yol haritasında bulunan temel argümanlar arasında karbon nötr olmak, tedarik zinciri sürdürülebilirliği, çalışan güdüleme ve topluluk katılımı bulunuyor.