Arkas Sanat Merkezi İki Usta Sanatçıyı Ağırlıyor: Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu

Arkas Sanat Merkezi, Müjde Unustası’nın direktörlüğü ve Dr. Necmi Sönmez’in küratörlüğünde, 22 Eylül 2023 tarihinde açılan yeni sergisiyle iki usta sanatçıya, Nejad Devrim ve Mübin Orhon’a odaklanıyor. Nejad Devrim ve Mübin Orhon’un 100. yaşlarına denk gelen süreçte hazırlanan Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu sergisi, Cumhuriyet’in 100. yaşını kutladığımız bir tarihte, Cumhuriyet idealleriyle sanat hayatlarını, eğitimlerini, şekillendiren sanatçıların olgunluk dönemi eserlerini ilk kez eş zamanlı bir süreçte ele alıyor ve onların bağımsız olarak sanatlarıyla ulaştıkları görsel zirveleri gündeme getiriyor. İki sanatçının uluslararası alanda yankı getiren, dünyanın sayılı modern sanat müzelerinin koleksiyonlarına girmiş olan resimleri, Cumhuriyet’in hedeflemiş olduğu uygarlık seviyesinin görsel sonuçları olarak değerlendirilebilir.

Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu sergisi, sanat pratiklerinde giriştikleri sıra dışı deneylerle, sahip oldukları özgünlük, farklılık ve cesaretle Modern Türk Sanatı’nda yeni bir dönem açmış olan Nejad Devrim ve Mübin Orhon’un yapıtlarını bir araya getirerek, onların sıra dışı hayat ve sanat yolculuklarını ele alıyor. Her ikisi de İstanbul’da doğan, 1945 sonrasında Paris’te çalışarak birçok önemli başarıya imza atan Nejad ve Mübin, resimlerinde özgün yorumlar geliştirerek Türk Sanatı ile Avrupa Sanatı arasında köprüler kurdular. Sergi, onların Türkiye’den, Türk Sanatı’ndan çıkışla geliştirmiş oldukları renkler, formlar, imgeler üzerine eğilerek “kültürlerarası etkileşim” olgusunu ilk kez tartışmaya açarak resimlerinin arkasındaki cesur kararlar üzerine yoğunlaşıyor.

Nejad Devrim ve Mübin Orhon, doğum tarihleri itibariyle Cumhuriyet devrimleriyle eğitim almış, sanat çalışmalarını bu devrimlerin ışığıyla şekillendirilmiş ilk kuşak olarak tarihsel bir öneme sahiptir. Tüm eğitimini yeni Türk Alfabesiyle alan bu kuşak köklü Modernleşme hareketinin ilk özgün yorumlarını ortaya koydukları için Sanat Tarihi açısından da özel bir konuma sahipler.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “Arkas Sanat Merkezi’nde açtığımız 26. sergi, Modern Türk Sanatı’nda öncü iki sanatçı, Nejad Devrim ve Mübin Orhon’un eserlerini bir araya getirerek onların sıra dışı hayatlarına ve sanat yolculuklarına odaklanıyor. Cumhuriyetin kuruluşuyla aynı zamana rast gelen yaşantılarını da 100. yılına girmiş olmamız vesilesiyle kutlamak için bu sergi bir fırsat oldu” diye konuştu.

Arkas Sanat Direktörü Müjde Müjde Unustası, “Bu resimlere ve onların ardındaki varoluş mücadelesine baktığımızda, Nejad Devrim’in bir mektubunda dile getirmiş olduğu “güzelliklere tanık olmak” fikrinin etkileyici renkleri, formlarıyla karşılaşıyoruz. Önemli bir bölümünü ilk kez Türkiye’de sergilenen eserlerin oluşturduğu sergimiz, Nejad Devrim ve Mübin Orhon’u genç kuşaklara tanıtırken, Cumhuriyet ideallerinin önümüzdeki yüzyılda da önümüzü aydınlatan bir ışık olacağına inanıyoruz” diye konuştu. Sergide farklı koleksiyonlardan eserlerin bir araya getirildiği bilgisini paylaşan Unustası, “Sergi için Arkas Koleksiyonu da dahil olmak üzere, 6 koleksiyondan 90’ın üzerinde eser bir araya getirildi. Farklı koleksiyonlardan eserlerin bir araya gelmesiyle, sanatçıların üretimlerini çok daha kapsamlı olarak ele alan bir sergi ortaya çıkarmamız mümkün oldu. Eserleriyle sergiye katkı sunan tüm koleksiyonerlere teşekkür ediyorum” dedi.

Sergi Küratörü Necmi Sönmez ise, “İki sanatçının uluslararası alanda yankı getiren, dünyanın sayılı modern sanat müzelerinin koleksiyonlarına girmiş olan resimleri, Cumhuriyet’in hedeflemiş olduğu uygarlık seviyesinin görsel sonuçları olarak değerlendirilebilir. Onları ilginç ve farklı kılan bir diğer özellikse sanat yaşamlarının yurtdışında sürdürerek uluslararası alanda varlıklarını göstermeyi başaran ilk sanatçılarımız arasında olmalarıdır. Devrim 1947’de, Orhon 1956’da arkalarında hiçbir destek olmadan Paris’te ilk kişisel sergilerini açmayı başardıklarında kendi varoluşlarını ortaya çıkardıkları gibi Türk Sanatı açısından da son derece önemli bir başarıya imza atıyorlardı. Sergideki çalışmalar, sanatçıların yaşam öyküleriyle birlikte değerlendirildiğinde onların zor yaşam koşullarında bile ne denli özverili şekilde çalışarak geliştirmiş oldukları özgün yorumlarını ortaya koyuyor” dedi.

Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu sergisi için 6 koleksiyondan bir araya getirilen 90’ın üstünde eserden pek çoğu, ilk defa sergileniyor. Sergide, 1940’ların başında figüratif ve Bizans sanatının etkilerini taşıyan, 60’lara kadar lekesel soyutlama etkilerini barındıran yapıtlarının ardından, 1995’e uzanan süreçte soyut ve figür arasındaki sanat pratiğiyle Nejad Devrim’in eserleri ziyaretçileri karşılıyor. 1940’ların sonları ile 1960’lar arasında geometrik, lekesel soyut ile başlayan sanat serüveniyle Mübin Orhon’un 60’ların ikinci yarısında Soyut Dışavurumcu ve 1968-1981 yıllarında Monokrom (Lekesel Soyut) dönemine uzanan eserleriyle devam ediyor.

18 Şubat 2024’e kadar ziyarete açık olan sergi, iki usta sanatçıyı ve eserlerini daha yakından tanımak için bir fırsat sunuyor.

Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası ile söyleşi ve Küratör Dr. Necmi Sönmez eşliğinde sergi turu…

22 Eylül 2023 tarihinde açılan Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu sergisi kapsamında, aynı gün küratör Dr. Necmi Sönmez eşliğinde bir sergi turunun ardından, Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası ile birlikte, ziyaretçilerin katılımına açık bir söyleşi gerçekleşti.

Sergi, Arkas Sanat Merkezi’nde ücretsiz gezilebilecek.

Arkas Sanat Merkezi Ziyaret Günleri:

Pazartesi hariç haftanın her günü 10:00-18:00

1380 Sokak No:1 Alsancak, İzmir

+ 90 (232) 464 66 00