Arkas Lojistik Gençlere Kariyer Fırsatı Sunuyor

Arkas Lojistik üniversitelerden yeni mezun olan ve lojistik alanda kariyer yapmak isteyen gençleri, Genç Yetenek Geliştirme Programı’na alarak sektöre hazırlıyor. Bu sene ilk mezunlarını veren Arkas Lojistik, 2. Genç Yetenek programına başlıyor.

Bünyesinde 1390 kişiyi istihdam eden Arkas lojistik, kariyer planlarını lojistik sektörü üzerine yapmak isteyen gençlere olanak tanıyor. Üniversitelerin ilgili  bölümlerinden mezun olan  gençler, Arkas Lojistik’in belirlediği kriterlere göre seçilerek “Genç Yetenek Programı”na dahil ediliyor. Programını başarıyla tamamlayan genç yetenekler Arkas kurum kültürüyle yetişip işin gerektirdiği yetkinliklere sahip şekilde mezun oluyorlar. Arkas Lojistik yeni mezunları sektöre ve şirkete kazandırıp, yeni kuşak çalışanlarıyla yeni deneyimler ve yeni dinamikler elde ediyor.

Program süresi boyunca, oryantasyon, mesleki eğitim, kişisel gelişim eğitimleri ve mentorluk gibi destekleyici süreçlerlerden geçen genç yetenekler; hem mesleki anlamda hem de yetkinlik olarak gelişimlerini sürdürüyorlar. Tüm program boyunca, gelişen ve tecrübe kazanan genç yetenekler, bulundukları görevde uzmanlaşıyorlar. Programda başarılı olanlar, yurdun çeşitli bölgelerindeki Arkas Lojistik ofislerinde görev alıyorlar.

İlki 2019 yılında başlamış olan Genç Yetenek programına katılan genç yeteneklerin şu ana kadar %70’i mezun oldu ve işe alındı. Geri kalan %30 genç yeteneğin programı devam ediyor. Genç yeteneklerin yüzde 60’ını kadın çalışanlar oluşturuyor.

Arkas Lojistik, gençlere ve onların istihdamına olan desteğini gelecekte de sürdürmeyi planlıyor.