Yeşil Liman Marport, Kaynak Kullanımı ve Enerjide Yüzde 11 Verimlilik Sağladı

Türkiye’nin ilk yeşil limanı Marport’ta; çevreci yaklaşımlar benimsenerek atık yönetiminden enerjiye, karbon salınımından kaynak verimliliğine kadar pek çok alanda sürdürülebilir politikalar uygulanıyor. Arkas’ın liman ve terminal hizmetleri alanında faaliyet gösteren iştiraki Marport’un yönetimince geliştirilen projeler, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak amacıyla farkındalık oluştururken karbon ayak izini azaltıcı tedbirler içeriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen “Yeşil Liman Projesi” kapsamında, 2015 yılında Türkiye’nin ilk yeşil limanı olarak tescillenen Marport, 2019 yılında ise yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği’ne göre Sıfır Atık Belgesi’ni aldı. Marport Limanı sınırları içerisinde oluşan tüm atık türleri için Atık Yönetim Planı’nın da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından onaylanmasıyla birlikte Marport, liman sahası içerisinde uygulanan atık yönetimi, prosedür, talimat ve formlarla bu süreci verimli bir şekilde yönetmeyi sürdürüyor.

Atıklar Kaynağında Ayrıştırılıyor

Marport’ta, Atık Yönetim Planı sayesinde tüm atıklar türlerine göre kaynağında ayrıştırıldıktan sonra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış firmalara verilerek, kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde geri kazanımı veya bertarafı sağlanıyor. Geri dönüştürülebilir atıklar diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilerek, lisanslı firmalar tarafından geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor. Tehlikeli atıklar ise mevzuata uygun şekilde toplanarak, geçici şekilde depolanıyor ve lisanslı firmalar ile geri kazanıma veya bertarafa gönderiliyor. Gemilerde oluşan atıklar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanıyor.

Atıksular Yönetmeliğe Göre Arıtılıyor

Marport’ta kurulan Atık Su Arıtma Tesisleri ile de evsel ve endüstriyel atıksular, yönetmeliklerde istenen standartlarda arıtılarak alıcı ortama iletiliyor. Arıtma tesislerinin periyodik bakımları profesyonel ekipler tarafından yapılıyor ve çıkış suyu sürekli takip ediliyor. Çıkış suyu, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan akredite laboratuvarlara belirli aralıklarla analiz ettiriliyor ve arıtılmış suların alıcı ortama geri verilmesi ile sürdürülebilirlik sağlanıyor. Arıtma tesislerinde 2019 ve 2021 yılları arasında yapılan yatırımlarla, yenileme ve revizyon işlemleri tamamlanırken, uzaktan izleme ve kontrol sistemi ile Endüstri 4.0’a geçiş de sağlanmış durumda.

Doğal Kaynaklar ve Enerji Verimliliği

Doğal kaynak tüketim değerlerinin düzenli olarak ölçüldüğü Marport’ta tüketimin azaltılması için gayret gösterilerek ilgili çalışmalara ağırlık veriliyor. Enerjiyi daha verimli kullanabilmek ve karbon salınımını azaltabilmek adına, elektrik ve yakıt kullanımı konusunda projeler geliştiren Marport yönetimi, saha içi ekipman hareketlerini ve saha kullanımını daha verimli hale getirmek amacıyla “Prime Route” ve “Expert Decking” projelerini geliştirdi. Marport yetkilileri böylece ekipman verimliliğinde %11 oranında artış sağlandığını, yakıt tüketiminin de yine aynı oranda azaltıldığını söylüyor.

Enerjinin daha verimli ve sarfiyatın azaltılmasına yönelik olarak ofislerdeki aydınlatmalarda floresan ampuller yerine LED armatürler tercih eden Marport yönetimi, atölye ve ambar gibi alanlarda gün ışığından faydalanmak amacıyla da şeffaf çatı panelleri kullanıyor. Ayrıca, iş makineleri aydınlatmalarının LED armatürlere dönüştürülmesi projesine de başlanılan Marport’ta saha aydınlatmaları ile ilgili fizibilite çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Diğer taraftan solar enerji santrali için fizibilite çalışmasının da tamamlandığı limanda, orta vadede çatı üstü panel kurulumu planlanıyor.

İklim Değişikliği ve Karbon Salımının Azaltılması

Marport, sürdürülebilir hizmet anlayışına paralel olarak iklim değişikliğindeki rolünü belirlemek ve karbon salımlarını azaltmak için çalışmalarda bulunuyor. Bu yönde yapılan faaliyetleri standardize etmek için ISO 14064-1 standartı izleniyor. Karbon emisyonlarının takibi de doğrudan emisyonlar, enerji emisyonları, nakliye emisyonları, satın alınan ürün/hizmet emisyonları ile son ürün/hizmet emisyonları  olmak üzere beş ana grupta gerçekleştiriliyor.  Marport Liman İşletmeleri, ISO 14064-1 standartına göre SGE Envanter Raporu Doğrulayıcı Kuruluş tarafından belgelendirilen ilk liman özelliği de taşıyor.

Deniz Kirliliği ile Mücadele

Deniz kirliliği ile mücadele için Kıyı Acil Müdahale Planı hazırlanarak, acil bir durumda kirliliğe süratle müdahale edilebilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma ile sözleşme imzalayan Marport, müdahale kabiliyetinin artırılmasına yönelik tatbikatları da düzenli olarak icra ediyor. Liman içerisinde belirlenmiş bölgelerde acil müdahale ekipmanları 7/24 hazır bulunduruluyor.

Dünya ticaretinde tedarik zincirinin en önemli halkalarından olan liman yönetimlerine; atıkların önlenmesi, ayrıştırılması ve emisyonların azaltılması gibi çevresel konularda görev düştüğünün farkındalığı ile hareket eden Marport idaresi, sonraki nesillere temiz bir gelecek bırakmak amacıyla projeler üretmeye ve geliştirmeye devam edecek.