Arkas Line Karbon Emisyonunu Yüzde 26.2, Sülfür Emisyonunu Yüzde 82.8 Düşürmeyi Başardı

Dünya yük taşımacılığının çevresel etkilerini azaltmak amacıyla kurulan ve Türkiye’den tek üyesi Arkas Line olan CCWG (Clean Cargo Working Group), pandemi nedeniyle ertelediği ilkbahar toplantısını haziran ayında online olarak gerçekleştirdi ve sonuçlarını ekim ayında yayınladı. CCWG 2020 sonuçlarına göre 2011-2020 yılları arasında karbon emisyon oranını hedeflenenin üzerinde bir performansla yüzde 26,2 düşürmeyi başaran Arkas Line, IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) kriterleri gereğince tüm gemilerinde düşük sülfürlü yakıta geçerek sülfür emisyonunu bir önceki yıla göre yüzde 82,8 azaltmış oldu.

Dünya konteyner taşımacılığının %85’ini elinde tutan 17 deniz nakliyat firması ve 85’ten fazla global firmanın katılımıyla online olarak gerçekleştirilen CCWG İlkbahar toplantılarına ilişkin detaylar geçtiğimiz Ekim ayında sektör ile paylaşıldı. Sonuç bildirgesinde, CCWG raporlamalarının başladığı 2009 yılından bu yana dry cargo (gr/teu-km) karbon emisyon oranlarında yüzde 41 düşüş sağlandığı ifade edilirken, özellikle 2018 yılından bu yana yürütülen de-karbonizasyon çalışmaları, hedefler ve stratejiler hakkında bilgiler verildi. Son yıllarda aynı amaçla pek çok organizasyonunun kurulduğu ancak başarının bu yapılar arasında iş birliğinin sağlanması ile mümkün olabileceği belirtildi. Bu amaçla bu seneki toplantının CCWG ve SAFA (Sustainable Air Freight Alliance) ortaklığında gerçekleştirildiği dile getirildi. Ayrıca SFBA (Sustainable Freight Buyers Alliance)  girişiminden bahsedilerek, amacın sıfır emisyonlu navluna geçişi hızlandırmak için sürdürülebilir navlun alıcılarını ve navlun girişimlerini birleştirmek olduğu bildirildi.

Karbon emisyonlarını sıfırlamak için yapılması gereken yatırımların büyüklüğü, geri dönüş süresinin 10 ile 30 yıl gibi çok uzun süreler olması ve alternatif yakıt olarak düşünülen bio-yakıtların üretim ve tedarikindeki yetersizlikler sonuç raporuna yansıdı. Tüm bu nedenlerden dolayı de-karbonizasyon çalışmalarında paydaşların birlikte çalışması gerektiği, bu süreçte özellikle devlet kredi ve desteklerinin çok önemli olduğu vurgulandı.

Arkas Line, Operasyonel İyileştirmelerle Emisyon Oranlarını Düşürmeye Devam Ediyor

CCWG 2020 sonuçlarına göre Arkas Line, özellikle geçtiğimiz sene uygulamaya koyduğu, gemi makinelerinin düşük yüklerde çalıştırılması, düzenli pervane ve karina bakımları ile kullanmaya başladığı yakıt&hız takip programları ile km başına IFO tüketimini son bir senede %9,88 düşürerek 60 kg olarak gerçekleştirdi.  Buna bağlı olarak 2011-2020 yılları arasında emisyon oranını hedefinin üzerinde bir performansla yüzde 26,2 düşürmüş oldu.  Ayrıca 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren IMO kriterleri gereğince tüm gemilerinde düşük sülfürlü yakıt kullanımına geçen Arkas Line, sülfür emisyonunu yüzde 82,8 azalttı.

Tüm bu iyileştirmelerin yanı sıra Avrupa Birliği 2030 ve IMO 2050 kriterlerine ulaşma hedefinin ancak tekne-makine modifikasyonları ve alternatif yakıt kullanımı ile sağlanabileceğinin farkında olan Arkas Line, bu amaçla teknolojik ve sektörel gelişmeleri yakından takip ederek, gelecek rotasını buna göre çiziyor.