Çalışanlarımızı Önemsiyoruz

Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsüne karşı ülkemizde de büyük bir seferberlik başladı. Devletimiz aldığı tedbirlerle süreci en az hasarla atlatmak üzere gayret ediyor.

Arkas da bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek adına tüm önlemlerini aldı. Çalışanına değer veren ve insan sağlığını korumayı öncelik haline getirmiş olan Arkas, faaliyet gösterdiği 5 ilde ve 19 lokasyonda bulunan ve toplamda 95 bin metrekareye yayılmış tüm ana binalarında, otomotiv ana binalarında, yemekhanelerde, servis araçlarında ve çalışanlarının birebir temas ettiği tüm ortam ve yüzeylerde virüse karşı uzun süre kalıcı koruyuculuk sağlayan AntiMic isimli ürün ve bu ürünün uygulanması ile sterilizasyon yaptı.

AntiMic nedir?

İlaçlama uygulaması uzun süre kalıcı koruyuculuk sağlayan “AntiMic” isimli ürün kullanılarak Sabancı Üniversitesi ile iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüren “Profgrup” isimli firma tarafından yapılmaktadır. Klasik dezenfektanlar mikroorganizmaları rahatlıkla dezenfekte etmeye yeterliyken biyofilm oluşturan mikroorganizmalara etki edemiyor. Nanoteknoloji ürünleri ise biyofilm tabakasına da etki ederek daha güçlü dezenfektan etkisi sağlıyor. Ayrıca nanoteknoloji ürünleri yüzeydeki mikroorganizma etkinliğini daha güçlü azaltarak zaman içerisinde tekrar mikroorganizma üremesine engel oluyorlar.

  • Ürün içeriğinde bulunan benzenkolyumclorür maddesi virüslere karşı benzerlerine göre çok daha etkili bir maddedir. Kullanılan nanoteknolojik ürünler, etken maddesine, kullanım miktarına, ortamın nem, ısı özelliklerine ve uygulandığı yüzeyin özelliklerine göre 1-3 ay arası sürelerle etkilidir.
  • EPA (Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı) ürünün içeriğinin zararsız olduğunu belirtmiştir.
  • Ürünün yüzey dezenfekteasyonu için uygun olduğuna dair aşağıdaki kurumların raporu bulunmaktadır.
  1. TC Sağlık Bakanlığı Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Raporu
  2. TÜBİTAK Raporu
  3. Hacettepe Üniversitesi Raporu