Tecrübe Arkas Lojistik’ten, Yeni Fikirler Gençlerden

“Genç Bakış”ın önemini bilen Arkas Lojistik, hayata geçirdiği projelerden etkinliklere ve hatta şirket içi yapılanmada gençlerin önünü açmaya devam ediyor. Bu kapsamda yurdun çeşitli illerinde üniversiteli gençlerle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunuyor. Arkas Lojistik, “Genç Yetenek Programı” ile yeni mezun adaylara kariyer imkanı sağlarken “Gençlik Kurulu” ile de genç kuşağın dinamizmi ve bakış açısı ile fikirlerini, projelerini ve hedeflerini yönetime aktarıyor. Şimdiye kadar 200’ü aşkın gencin kariyer serüveninde yanında olan Arkas Lojistik, sekiz üniversiteyi ziyaret etti.

Gençlerin bakış açılarının özellikle çağımızda hem bireyler hem de şirketler için gelişimin anahtarı olduğuna inanan Arkas Lojistik, attığı her adımda onların fikirlerini ve enerjilerini yanına alarak ilerliyor.

Arkas Lojistik, üniversite etkinliklerinden şirket içi projelere kadar bir çok konuda 200’ü aşkın gence gerek kariyer gerekse gelişim fırsatları sundu.

Üniversitelerle İç İçe

Arkas Lojistik, CEO’su Onur Göçmez ve Genel Müdürü Serhat Kurtuluş 2019 yılında İstanbul Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi olmak üzere 7 üniversitede öğrencilerle bir araya gelerek  onlara kariyerleri konusunda daha net olmalarını sağlayacak iş hayatıyla ilgili konuşmalar yaptı.

Etkinlikler yalnızca üniversite ziyaretleriyle sınırlı kalmıyor, Arkas Lojistik kapılarını gençlere açıyor. Bu kapsamda Piri Reis Üniversitesi öğrencilerini Gebze Depo’da ağırlayarak tanıtan şirket, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerini de Arkas Holding şirketlerinin bulunduğu İzmir’deki Mistral Bina’da konuk etti.

“Lojistiği Gençlere İyi Anlatmalıyız”

Konuşmalarında lojistiğin küreselleşmenin etkisi, gelişen teknoloji ve artan nüfusa paralel olarak öneminin arttığını belirten Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez, “Lojistik modern işletmecilikte değer yaratan temel fonksiyonlardan biridir. Ancak uygulamada farklı algılanmakta olup genellikle taşımacılık ya da nakliye faaliyeti olarak bilinmektedir. Ancak lojistik yönetimi ürünün yalnızca taşınması değil, üretiminden başlayarak, ürünün tüketiciye hatasız bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan tüm faaliyetleri kapsamaktadır. İlk çalışma örnekleri askeri alanda yapılmış olsa da lojistik hayatımızın her alanında etkilidir. Stratejik Lojistik Yönetim ise ihtiyaç duyulan ürünü istediğimiz anda, yerde ve koşulda, en hızlı ve en ucuz şekilde temin edilmesini sağlayan bir yönetim sürecidir” diyor. Göçmez, “Türkiye’de lojistik sektörü gayrisafi milli hasıla içinde yüzde 8’lik bir paya sahip. Bu çok ciddi bir oran. Dünyada da yüzde 10-11’lik pay söz konusu… Doğal olarak ülkemizin jeopolitik konumu ile ilgili, geçmişten gelen İpek yolu güzergahından tutun üç tarafının denizlerle çevrili olmasından dolayı en önemli sektör lojistiktir. Lojistik olmazsa hiçbir sektör gelişmez. Doğal olarak bunu gençlere iyi anlatmalıyız” ifadelerini kullanıyor.

2020 yılında da yine bir dizi üniversite buluşması planlanıyor. Arkas Lojistik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Trakya Üniversitesi,  Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi olmak üzere yine  8 üniversitede okuyan gençler için ziyaretlerine başladı.

“Lojistiğin Arkas’ındaki Güç”leri Yetiştiriyor

Arkas Lojistik, hayata geçirdiği “Genç Yetenek Programı” ile yeni neslin kariyer gelişimlerine yön veriyor. Lojistik sektöründe ilerlemeyi hedefleyen gençler 12 aylık program süresince kendileri için tasarlanmış bir kariyer gelişim programına katılıyor, program sonunda başarılı olanlar Arkas Lojistik’te kariyer fırsatı elde ediyor. Arkas Lojistik’te Nisan 2019’da başlayan genç yetenek programına şu anda 50 genç devam ediyor. Programdaki kadın-erkek oranı ise yüzde 50. Arkas Lojistik,  2018- 2019 döneminde yaklaşık 150 üniversite öğrencisine staj imkanı sağladı.

Arkas Lojistik Şimdi Daha “Genç” Bakıyor

Arkas Lojistik son olarak 2020 yılının başında doğrudan İcra Kuruluna bağlı olarak çalışan Gençlik Kurulu’nu kurdu. Genç kuşağın dinamizmi ve bakış açısı ile fikirlerini, projelerini ve hedeflerini yönetimle istişare ederek ilerleyen kurul, böylece gençlerin ve genç bakış açısının yönetimde temsil edilmesini sağlıyor.

30 yaş altı Arkas Lojistik çalışanlarından oluşan Gençlik Kurulu’nda 17 çalışan bulunurken bu sayının yüzde 59’unu kadınlar oluşturuyor. Gençlik Kurulu ilk toplantısında, Arkas Lojistik’in gelişimi için yeni ve çağdaş bakış açısını yansıtan gelişme fırsatlarını belirlemek ve ”Çevre ve Sosyal Sorumluluk Projeleri”, ”Paydaş Memnuniyeti”, ”Teknoloji Kullanımı”, ”Üniversite İlişkileri” olmak üzere dört ana başlıkta projeler geliştirmek üzere bir araya geldi.

Bundan sonraki rotalarında çalışma ortamının geliştirilmesinden, üniversite ilişkilerine, sürdürülebilirlikten teknolojiye, sektörel çalışmalardan kuşaklar arası uyuma kadar bir çok çalışma gerçekleştirmeyi amaçlayan kurul bu çalışmalarını icra kuruluna sunacak.